• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Z nauką jest nam wszystkim pod rękę.
16 2017

Z nauką jest nam wszystkim pod rękę.

 
Od lutego br. trwa w szkołach Gminy Rzepin realizacja projektu pn. „Z nauką pod rękę”. Gmina Rzepin otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1. - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT. Na realizację projektu Gmina otrzymała prawie 225 000 zł. Projekt realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie oraz w Szkole Podstawowej w Kowalowie. W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne z nauk przyrodniczo – matematycznych. Uczniowie mogą korzystać z zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania. W SP w Kowalowie na zajęcia uczęszcza ponad 60 uczniów klas IV – V, natomiast w LO zainteresowanie projektem wyraziło prawie 50 osób. Oprócz zajęć pozalekcyjnych doposażone zostaną szkolne pracownie w niezbędny sprzęt oraz pomoce edukacyjne. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia w Gminie Rzepin oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności u min. 102 uczniów. Uczestnikami projektu są również nauczyciele nauk przyrodniczo – matematycznych chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zorganizowane zostało dla nich specjalne szkolenie pn. „Eksperyment w procesie nauczania – w teorii i praktyce”. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nasi uczniowie przekonają się jak ciekawe i pełne niespodzianek są nauki matematyczno – przyrodnicze!
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją