• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

News box

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna.
27 2016

Nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) Powiat Słubicki od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Szersze grono mieszkańców Powiatu Słubickiego uzyska dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego.
 
Dzięki współpracy Powiatu Słubickiego i Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z  Zielonej Góry  mieszkańcy Powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę prawną.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać z darmowej pomocy na dodatkowym dyżurze prawnika.
 
DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA
w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Słubickiej 3 w Rzepinie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.: 13:00 - 15:00 pierwszy dyżur już 29 stycznia 2018 r.
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM
W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również spotkanie z prawnikiem dla mieszkańców powiatu, podczas którego będą poruszane najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego. Prawnik w sposób jasny i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej terminologii omówi poszczególne zagadnienia. Na spotkaniu będzie również możliwość zadawania pytań i dyskusji.
 
PORTAL EDUKACJA-PRAWNA.INFO.PL/POWIAT-SLUBICKI
Trwają prace nad uruchomieniem lokalnej edycji portalu edukacji prawnej: edukacja-prawna.info.pl/powiat-slubicki
Portal jest źródłem informacji nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego Lokalna edycja będzie zawierała m. in. informacje dla mieszkańców powiatu o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdzie się tu również baza informacji o miejscach pomocy i wsparcia organizowanych na terenie powiatu słubickiego przez lokalne instytucje i organizacje
Tematyka portalu została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez niemal 14 lat świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Już wkrótce dostępny - zachęcamy do korzystania edukacja-prawna.info.pl/powiat-slubicki
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Od stycznia 2016 r. w powiecie słubickim  działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
- osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
- kombatantom;
- ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
- osobom, które nie ukończyły 26 lat;
- osobom, które ukończyły 65 lat;
- osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
- kobietom w ciąży.
 
Od tego roku jeden punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie.
Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
 
Punkt nr 1:
budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
(pomieszczenie nr 8)
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice
  
poniedziałek        12:00 – 16:00
wtorek                 08:00 – 12:00
środa                   08:00 – 12:00
czwartek              11:30 – 15:30
piątek                  08:00 – 12:00
 
Punkt nr 2:
budynek Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie
(świetlica nr 2)
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin
    
poniedziałek        08:00 – 13:00
wtorek                15:00 – 20:00
środa                  15:00 – 20:00
czwartek             08:00 – 13:00
 
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz.: 13:00 - 15:00
 
daty dodatkowych dyżurów:
29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, 31 grudnia
Punkt  nr 2 jest  prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry
 
 
PORADY KORESPONDENCYJNE
Dla osób które nie mogą osobiście stawić się na dyżurze prawnika zapewniamy również możliwość skorzystania z porady korespondencyjnej:
poprzez e-mail – pisząc zapytanie na adres: porady[at]civis-sum.org.pl
listownie - pisząc zapytanie na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją