Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021-2027
27 Październik 2020

Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021-2027

 
Burmistrz Rzepina informuje o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021 -2027.
Zamierzeniem Gminy Rzepin jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027 w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021 - 2027:
1) Zebranie danych o sytuacji w gminie (diagnoza), w tym statystycznych i rejestrowych, badania społeczności gminy.
2) Analiza zebranych danych i informacji.
3) Przeprowadzenie otwartych warsztatów.
4) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
5) Konsultacje społeczne strategii.
1) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską w Rzepinie.
6) Uchwalenie strategii.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr ROO.0050.62.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27 października 2020 r. został powołany Zespół do spraw opracowania i wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021 - 2027.
W związku z powyższym do udziału w pracach nad strategią zapraszam wszystkich zainteresowanych. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii jest Sławomir Karatysz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie (tel. 95 759-64-90)
 
 
                                                                                                          Burmistrz Rzepina
                                                                                                          Sławomir Dudzis
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook