• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Projekt pn. Moje życie - moja firma!
09 2017

Projekt pn. Moje życie - moja firma!

PLUSK POLSKA Sp. z o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. na obszarze województwa lubuskiego realizuje projekt pt.: "Moje życie - moja firma!".
Projekt skierowany do 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn):
1) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz,
2) osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn pracodawcy,
zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubuskiego, osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym)
 
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z następujących elementów pomocy:
- poradnictwa zawodowego połączonego z opracowaniem IPD dla każdego Uczestnika Projektu;
- poradnictwa psychologicznego;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez Uczestnika Projektu;
- szkolenia zawodowego, dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą doświadczenie zawodowe;
 
Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:
· zwrot kosztów dojazdu,
· materiały szkoleniowe,
· profesjonalną kadrę trenerską,
· stypendium szkoleniowe
· stypendium stażowe
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY , dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 6.6 – Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia
 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „ Nowy start Twoją szansą”
ul. Kościelna 2, piętro III
65-101 Zielona Góra
Tel. 535 053 112 lub 535 016 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją