• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
11 2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim informuje hodowców drobiu, którzy utrzymują taką ilość kur, która może sugerować, że pozyskane w trakcie ich chowu konsumpcyjne jaja kurze w znacznym stopniu przewyższają potrzeby własnego gospodarstwa domowego i mogą być przedmiotem prowadzenia działalności handlowej, o konieczności zarejestrowania hodowli do sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.
Prowadzenie sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie (jaj konsumpcyjnych) jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji takiej działalności. Prowadzenie sprzedaży bez odpowiedniej rejestracji, skutkować może karami finansowymi.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 34 lub pod nr tel. 95 757 6056 w godz. 07.00 - 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją