• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Pracownicy - telefony

01.04.2016

Telefony

OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWCZNICZE STANOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZEPINIE

 
Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
tel. (+48 95) 7596 254
kontakt e-mail
 
 
Zastępca Burmistrza
Krystian Pastuszak 
tel. (+48 95) 7596 254
kontakt e-mail
 
 
Sekretarz Gminy
Halina Kuźmińska 
tel. (+48 95) 7596 017
kontakt e-mail
 
 
Skarbnik Gminy
Małgorzata Barwińska 
tel. (+48 95) 7597 604 
kontakt e-mail
 
 
Rzecznik Prasowy
Kamil Michniewicz
tel. (+48 95) 7596 080
kontakt e-mail

REFERAT OGÓLNO- ORGANIZACYJNY

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Halina Kuźmińska
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Ogólno- Organizacyjnego
 
17
95 7596017
Agnieszka Zaremba
Inspektor ds. kadr i archiwum zakładowego.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
26
95 7596062
Robert Gocół
Informatyk
11
95 7596066
Natalia Kliszczak
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
14
95 7596285
 
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Bernadetta Wąsowicz
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
3
95 7596085
 
 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 
Imię i nazwisko Stanowisko służbowe nr telefonu Adres e-mail
Adam Kondratowicz
Podinspektor ds. obsługi interesanta
95 7596081
 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Celina Ratowt
Monika Staniak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
19
95 7596043
 
 
DominikaTumiłowicz
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
19
95 7596038
 

REFERAT FINANSOWO – KSIEGOWY

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Małgorzata Barwińska
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
18
95 7597604
Grażyna Krasucka
Inspektor ds. księgowości budżetowej
24
95 7596060
Jolanta Maliszewska
Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych
22
95 7596021
Anna Antoszewicz
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
23
95 7596022
Ilona Cieślak
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
23
95 7596022
Magdalena Iwan Ćwiek
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności
22
95 7596021
Grażyna Komar
Inspektor ds. płac i obsługi kasy
21
95 7596055
Bartłomiej Kołosza
Podinspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej
25
95 7596093
Marta Klimkiewicz
Podinspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25
95 7596093
 

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Bogusław Baranowski
Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego i Zarządzania kryzysowego
32
95 7596033
 

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Joanna Pych
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
6
95 7596034
Krzysztof Komar Główny specjalista ds. projektów i realizacji inwestycji
6
95 7596034
e-mail
Elżbieta Wiśniewska
Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
7
95 7596035
Piotr Kubisztal
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 
7
95 7596047
Ryszard Zagrobelny Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji
6
95 7596034
e-mail
Joanna Mikołajczyk Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
7
95 7596047
jmikolajczyk~@~rzepin~.~pl
 
 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Artur Pacześny
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
4
95 7596091
Krystyna Janicka
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
5
95 7596078
Agnieszka Piasecka Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa
5
95 7596030
e-mail
 

REFERAT PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Aleksandra Zielińska
Kierownik Referatu Promocji i Funduszy Zewnętrznych
1
95 7596083
Angelika Zielińska
Podinspektor ds. promocji gminy
2
95 7596082
Robert Antonik Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
1
95 7596083
e-mail
Katarzyna Misztak Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2
95 7596082
 
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Ewa Sierant – Lipnicka
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
8
95 7596029