• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich

29.09.2016

Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich.

Jak powstała organizacja Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich.
Stowarzyszenie Seniorów w Rzepinie powstało już w 1999 roku z inicjatywy pana Dionizego Wiatra i nosiło nazwę Koła Przyjaciół Rzepina. Nazwa ta została później zmieniona na Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale ponieważ nie mogliśmy istnieć samodzielnie pod tą nazwą, zmieniliśmy ją na Koło Seniorów Rzepińskich.
Początkowo siedzibą stowarzyszenia był lokal w byłym żłobku przy ul. Dworcowej. Spotykaliśmy się w każdą środę miesiąca od godz. 16 do 18. pozwolono nam nazwać ten lokal „Klubem Seniora".
16 lutego 2005 roku został powołany Komitet założycieli Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich w Rzepinie.
 
W skład Zarządu weszli:
1. Zofia Rosołek - prezes
2. Maria Jagiełka - I zastępca
3. Andrzej Szewczyk - II zastępca
4. Teresa Wojciechowska - sekretarz
5. Mieczysława Drożdżyńska - zastępca sekretarza
6. Genowefa Nawrot - skarbnik
oraz członkowie: Anna Kowalska, Leokadia Rudowicz, Kazimierz Sidorkiewicz, Halina Simińska
Komisja rewizyjna:
Danuta Łukaszewicz, Olga Derdziak, Maria Bajgerowicz
 
Statut dla naszego Stowarzyszenia opracowała Anna Kowalska przy współpracy Andrzeja Szewczyka. Dnia 01.08. 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń.
Odkąd mamy nowy zarząd i lokal, przystąpiliśmy do działania. Zorganizowane zostały kółka zainteresowań takie jak: Nasze zdrowie i uroda, Historia, Literatura, Sztuka, Wymiana doświadczeń z dziedziny kulinarnej z degustacją potraw, Spotkania towarzyskie przy kawie i muzyce z tańcem, itp. Z naszych składek zakupiliśmy sprzęt muzyczny, a Rada Seniorów we Frankfurcie podarowała nam telewizor i dwu-palnikową kuchenkę elektryczną.
Organizujemy również imprezy w plenerze i wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne i wypoczynkowe nad morze i w góry. Imprezy te są organizowane w soboty i niedziele aby wszyscy członkowie mogli z nich korzystać i brać w nich udział.
Organizujemy również imieniny miesiąca. Członkowie naszego stowarzyszenia piszą swoje wspomnienia wydawane w języku niemieckim pt." Seniorzy wspominają"; spisywane są również życiorysy pt.: „Moje Życie":, które przechowywane są w Archiwum Ludzkich Losów przy Collegium Polonicum w Słubicach. Bierzemy udział w konkursach, wystawach, wykładach, spotkaniach. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 60 członków opłacających regularnie składki i chętnych ciągle przybywa.
Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich ściśle współpracuje z:
 • Miejskim Domem Kultury w Rzepinie,
 • Urzędem Miejskim w Rzepinie,
 • Radą Seniorów we Frankfurcie,
 • Stowarzyszeniem Diabetyków,
 • Polskim Związkiem Niewidomych,
 • Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Od stycznia 2008 roku przenieśliśmy siedzibę stowarzyszenia do nowo otwartego Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, przy ulicy Słubickiej 3.
W kwietniu 2008 roku skończyła się 3-lenia kadencja Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich, w związku z tym Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na posiedzeniu nadzwyczajnym wybrało nowy zarząd w składzie:
1. Anna Kowalska - prezes
2. Andrzej Szewczyk - I zastępca
3. Maria Bajgerowicz - II zastępca
4. Teresa Wojciechowska - sekretarz
5. Genowefa Nawrot - skarbnik
6. Mieczysława Drożdżyński - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Elżbieta Burczyńska - przewodnicząca komisji rewizyjnej,
2. Olga Derdziak - członek,
3. Halina Siemińska -Rzepka - członek.
 
Ostatnio, już po raz drugi w naszej działalności, organizowaliśmy Lubuski Tydzień Seniora dla ponad 100 osób. Siedemnastu członków naszego stowarzyszenia wzięło udział w dwu dniowej wycieczce do Berlina zorganizowanej przez Radę Seniorów we Frankfurcie, odwiedziliśmy również z wycieczką autokarową Drzonków- Ochlę - Łagów i Międzyzdroje.
 
Organizowaliśmy następujące imprezy:
 • „Ocalić od zapomnienia"- złożenie hołdu poległym i naszym bliskim, zapalenie zniczy,
 • „Powitanie Nowego Roku",
 • Dzień Babci i Dziadka, - paczki dla dzieci
 • Tłusty Czartek
 • Powitanie Wiosny (Majówka),
 • Powitanie Lata (Sobótka),
 • Święto Ziemniaka,
 • Andrzejki,
 • Spotkanie Opłatkowe.
W kwietniu 2011 roku zakończyła się kadencja Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich. W dniu 6 kwietnia 2011r odbyło się Zwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, na którym został wybrany nowy zarząd w składzie:
1. Anna Kowalska - prezes
2. Wincenty Pikta - I zastępca
3. Grażyna Samaryk - II zastępca
4. Elżbieta Burczyńska – sekretarz
5.Małgorzata Felkel – zastępca sekretarza
6. Helena Miszkowicz - skarbnik
7. Barbara Kłudka - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Danuta Łukaszewicz - przewodnicząca komisji rewizyjnej,
2. Barbara Rochmińska - członek,
3. Halina Siemińska -Rzepka - członek.
 
Na zebraniu w dniu 10 maja 2013r.powołano Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich w następującym składzie:
1. PREZES Maria Bajgerowicz
2. I ZASTĘPCA Halina Schmit
3. II ZASTĘPCA Leonarda Sawicka
4. SEKRETARZ Elżbieta Burczyńska
5. ZASTĘPCA SEKRETARZA Barbara Rochmińska
6. SKARBNIK Helena Miszkowicz
7. CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Janina Kozdraś i Marian Dworczak

Komisja Rewizyjna:
PRZEWODNICZĄCA Grażyna Samaryk
CZŁONEK Teresa Dworczak
CZŁONEK Małgorzata Felkel
 
28 stycznia 2016 wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich:
1. PREZES - Barbar Rochmińska
2.  ZASTĘPCA - Leonarda Sawicka
3. SEKRETARZ - Elżbieta Burczyńska
4. ZASTĘPCA SEKRETARZA - Alina Buczkowska
5. SKARBNIK - Halina Szmit

Komisja Rewizyjna:
PRZEWODNICZĄCA - Grażyna Samaryk
CZŁONEK  - Ewa Bednarczyk
CZŁONEK - Adam Strąkowski
 
Zakres obowiązków i zadania Zarządu wyszczególniono w statucie Stowarzyszenia.
 
 
 

czytaj dalej