Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacja o pracy Stowarzyszenia

04 2018

Walne Zgromadzenie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SŁONECZKO - 05.04.2018 r.
Kolejny rok działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za nami. 5-go kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Słoneczko. Frekwencja dopisała.
Wszyscy wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego. Prezes przedstawiła plan pracy na 2018 rok. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium za 2017 r. Odwiedził nas również Burmistrz Rzepina Pan Sławomir Dudzis, który przekazał na ręce Prezesa biuletyn NEWS RZEPIŃSKI, w którym znalazła się również informacja poświęcona działalności Naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie, mamy nadzieję że Was nie zawiedziemy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook