Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: AKCJA „NIE PORZUCAJ”
07 2017

AKCJA „NIE PORZUCAJ”

 
 
Na prośbę Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp. informujemy o akcji „NIE PORZUCAJ” w ramach edukacji prozwierzęcej, ujętej w Programie Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
 
"Bezgranicznie ufający właścicielowi pies czy kot nie mogą na ogół pojąć tego, co je spotkało. Bardzo często zwierzęta czekają w miejscu porzucenia na swojego pana, bywa że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swoją wierność płacą najwyższą cenę, umierając w cierpieniu z powodu wycieńczenia organizmu lub ginąc pod kołami samochodów. Do końca nie tracą nadziei, nawet jeśli konają przywiązane do drzewa... "

Hasło tegorocznej kampanii „NIE PORZUCAJ!” brzmi: „Porzucając członka rodziny, zasługujesz by potraktowano cię tak samo!” Pamiętajmy, że krzywdy wyrządzone bezgranicznie ufającemu nam zwierzęciu, wrócą do nas po latach.
Wszelkie materiały dotyczące kampanii "NIE PORZUCAJ!" dostępne są na: www.toz.pl
 
Mamy głęboką nadzieję, że przesłana informacja, dotykająca tak poważnego problemu, skłoni Państwa do rozpropagowania kampanii „NIE PORZUCAJ!”, jak i samej idei przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt.
 
Z wyrazami szacunku
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie,
ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Gorzów Wlkp.
722 255 846
ul. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją