Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: WSPARCIE ZAWODOWE DLA OSÓB Z KATEGORII NEET
10 2017

WSPARCIE ZAWODOWE DLA OSÓB Z KATEGORII NEET

 
Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji oraz EUROSOLUTIONS w Gorzowie Wlkp. organizują na terenie województwa lubuskiego wsparcie dla młodych kobiet i mężczyzn z kategorii NEET, w ramach projektów:
1. „Praca na horyzoncie” kursy i zawody m.in.:
- prawo jazdy kat. „B” – uzyskiwany zawód: przedsiębiorca (handlowiec mobilny),
- prawo jazdy kat. „C” – uzyskiwany zawód: przedsiębiorca (handlowiec + transportowiec),
- prawo jazdy kat. „C” + „E” – uzyskiwany zawód: przedsiębiorca (handlowiec + transportowiec) lub inne zawody zgodne z propozycjami uczestników,
2. „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” kursy i zawody m.in.:
- kurs komputerowy z egzaminem ECDL,
- elektryk,
- spawacz lub inne zgodne z propozycjami uczestników,
3. „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości” kursy i zawody m.in.:
- opiekunka dziecięca,
- opiekunka osoby starszej,
- księgowość lub inne zgodne z propozycjami uczestników.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie u osób z kategorii NEET umiejętności poszukiwania pracy oraz określania własnych predyspozycji, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego, i tym samym zwiększenie swoich zdolności do zatrudnienia, poprzez uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym, szkoleniach, stażach i pośrednictwie pracy.
 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba z kategorii NEET (w tym osoba z niepełnosprawnościami) to osoba w wieku 15 - 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
- nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
Organizatorzy osobom z grupy NEET w ramach wsparcia mogą zaoferować przede wszystkim:
- płatne staże zawodowe,
- pokrycie kosztów dojazdu i ubezpieczenia,
- kursy dające kwalifikacje zawodowe tradycyjne, np. kadry i płace, komputerowy z egzaminem z ECDL, operator wózka jezdniowego, spawanie oraz zgodne z potrzebami indywidualnymi uczestnika,
również:
- indywidualną ścieżkę doradztwa zawodowego z nauką pisania dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy, również Indywidualnych Planów Działania,
- pośrednictwo pracy kończące się trzema ofertami pracy.
 
Realizacja ww. projektów może być skutecznym narzędziem zmiany sytuacji życiowej poprzez aktywizację zawodową młodzieży NEET.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach: http://wiekszemozliwosci.wirpe.pl oraz www.wirpe.pl.
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać:
e-mail: e-mail tel. 669 315 002, 502 629 831
e-mail: e-mail tel. 510 298 825.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją