Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2018 r.
11 2018

Konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2018 r.

 
Burmistrz Rzepina Zarządzeniem Nr ROO.0050.3.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących wspieraniu i upowszechnianiu sportu oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Rzepin w tym zakresie w 2018 r.
 
Szczegóły dotyczące konkursu oraz wzór oferty wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie oraz znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: http://www.rzepin.bip.net.pl/?a=6850

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją