Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Kowalów

22.09.2016

Kowalów

Wieś Kowalów administracyjnie przynależna jest do gminy Rzepin, powiat Słubice, województwo Lubuskie. Położona jest 8 km na pn. – zach., na skrzyżowaniu dróg Słubice – Ośno Lubskie i Rzepin – Górzyca. Przez wieś przebiega linia kolejowa łącząca Zieloną Górę ze Szczecinem.
Najstarszy dokument pisany dotyczący wsi Kowalów pochodzi z roku 1405. Wieś powstała jednak w XIII w. o czym świadczy późnoromański kościół, którego budowę datuje się na lata 1250 – 1270. Na przełomie wieków wieś zmieniała właścicieli. Ostatnim była rodzina von Kophengst, do której wieś należała do lutego 1945 r.
Powojenna historia Kowalowa rozpoczyna się 2.02.1945 r., w którym to dniu wieś została wyzwolona. Wojskowe ciężarówki przywiozły do wsi pierwszych osadników pochodzących głównie z okolic Wołynia. Między 5.05, a 15.06.1945 r. zorganizowano tu gminę zbiorczą, a 29.06.1945 r. poświęcono kościół. W tym samym roku, tzn. w 1945 utworzono szkołę. W 1946 r. powstała w Kowalowie pierwsza w powiecie "Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej". W latach 1954-72 Kowalów był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.
 
Sołtys: Elżbieta Barańców
 
Historia
O wiekowości wsi najlepiej zaświadcza jej kościół, którego budowę datuje się na lata 1250-1270. Świątynia została wzniesiona z cisowych kwadrów granitowych i posiada romański układ przestrzenny. Stara słowiańska owalnica musiała być w XIII wieku znaczną wsią, skoro ufundowano w niej taki kościół. Potwierdzeniem istnienia parafii jest wzmianka z 1405 r. Wieś nadal zachowuje status samodzielnej parafii.
W 1774 r. do szkoły chodziło 28 dzieci. W 1803 r. spalił się kościół. W rok później majątek zakupił kapitan von Berg, dzięki któremu świątynię odbudowano jeszcze w tym samym roku.
Wieś została wyzwolona w 1945 r. Zorganizowano tam gminę zbiorczą.
Opracowane na podstawie:
Słownika gorzowskiego pod redakcją Jerzego Zysnarskiego
przy współpracy Zbigniewa Millera