Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23 2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
 
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 
W dniu 19.01.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Rzepinie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Chrobry” Drzeńsko pn. „Wyjazd zawodników KS Chrobry Drzeńsko z sekcji podnoszenia ciężarów na zawody sportowe”.
 
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pok. nr 1, drogą elektroniczną na adres: e-mail
oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin do dnia 30.01.2023 r.
 
                                                                                      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook