Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Nowy projekt pod hasłem "Trenuj jak żołnierz"
20 2023

Nowy projekt pod hasłem "Trenuj jak żołnierz"

 
 
Odpowiedzią na ogromne zainteresowanie ze strony społeczeństwa na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem, jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie nowy ochotniczy projekt pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”.  Jest to rozszerzona wersja popularnego jednodniowego projektu „Trenuj z wojskiem”, z którego skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy obywateli. Najnowsza propozycja, wzorem poprzedniej zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne, otwarte, nastawione na dobre doświadczenia i maksymalnie praktyczne, zaś jej hasłem przewodnim jest „Budowanie trwałego potencjału rezerw osobowych”.
 
Całość szkolenia „Trenuj jak żołnierz” przewidziane zostało na 16 dni, które będzie prowadzone w elastycznej, dwuetapowej formule:
- Etap zapoznawczo-organizacyjny: trwający 2 dni i mający na celu zapoznanie z funkcjonowaniem jednostki wojskowej oraz przekazanie informacji dotyczącej przebiegu II etapu szkolenia.
- Etap szkoleniowy: trwający 14 dni w formie skoszarowanej, w czasie którego będzie prowadzona nauka m.in. posługiwania się bronią i strzelania, wojskowej taktyki, zakładania maski przeciwgazowej, walki wręcz i musztry. Nie zabraknie również kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w czasie alarmów czy terenoznawstwa z podstawami survivalu. Wiedza będzie przekazywana przez bardzo doświadczonych instruktorów w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób.  Zwieńczeniem tego etapu będzie złożenie przysięgi wojskowej i wcieleniem do rezerwy pasywnej.
 
W czasie trwania szkolenia, każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie i wyposażenie. Organizator nas czas trwania projektu zapewnia również ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne.
Uczestnictwo w projekcie przewidziane jest dla pełnoletnich osób, które nie złożyły dotychczas przysięgi wojskowej. Kolejnym warunkiem jest legitymowanie się wyłącznie obywatelstwem polskim oraz brak poważnych problemów zdrowotnych.
Dodatkowo, za udział w 14 dniowym etapie szkoleniowym przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 130 zł dziennie, co sumarycznie daje kwotę 1820 złotych które zasilą konta wszystkich uczestników projektu.
 
W woj. lubuskim, szkolenie „Trenuj jak żołnierz” realizowane będzie:
- 13 i 14 maja oraz od 6 do 19 sierpnia w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, oraz
- 6 i 7 maja oraz od 16 do 29 lipca w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
 
Zapisy, oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są:
- na stronie trenujjakzolnierz.wp.mil.pl
- pod numerami telefonów 261 674 252 (17WBZ) i 696 081 588 (34BKPanc)
- pod adresami email: t~.~dzik~@~ron~.~mil~.~pl (17WBZ) oraz a~.~domaszewicz~@~ron~.~mil~.~pl (34BKPanc)
- na stronach internetowych i social mediach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 34 Brygady Kawalerii Pancernej.
 
Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, i o tym kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.