Informacje

19 2016

Trasy rowerowe w Gminie Rzepin

Załączniki

 
Rzepin - malownicze miasteczko położone w pasie przygranicznym jest  ważnym  węzłem  komunikacyjny  i dobrym punktem na rozpoczęcie wycieczek po regionie. Mieszczące się na terenie miasta hotele zapewnią odpowiednie warunki każdemu turyście. Istniejąca baza noclegowo – gastronomiczna umożliwia organizację, zarówno indywidualnej, jak i grupowej turystyki. W ostatnich latach dobrze rozwinęła się  także baza turystyczna w miejscowościach gminy Rzepin tj.:  Kowalów, Starków, Starościn oraz gospodarstwa agroturystyczne w Lubiechni Wielkiej i Starościnie.
 
 
Trasy rowerowe wytyczone na terenie Gminy Rzepin przebiegają przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny regionu. Lesistość gminy  należy do jednej z najwyższych w Polsce.   Puszcza Rzepińska, jak i cały region posiada  walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe.  Zarówno rowerzyści, piesi, kajakarze, jak i turyści zmotoryzowani znajdą tu wiele ciekawych okazów flory i fauny, a także cennych zabytków architektury. Miłośnicy turystyki, podróżując trasami rowerowymi będą mieli możliwość poznania walorów naszej gminy  korzystając z oznakowanych, dobrze przygotowanych tras oraz miejsc do wypoczynku.

Na terenie gminy Rzepin zostały wytyczone dwie trasy rowerowe o łącznej długości około 53 km oraz ścieżki pieszo-rowerowe prowadzące  do jeziora Długiego oraz do Starościna. 
Trasa niebieska o długości 38 km przebiega wzdłuż malowniczych jezior położonych w Puszczy Rzepińskiej.  Głównymi atrakcjami tego szlaku są naturalne jeziora, ścieżka edukacyjna „Bobrowym Szlakiem” i  700 -letni Dąb Piast. Trasa wyznaczona została duktami leśnymi omijając ruchliwe drogi publiczne, dzięki czemu stanowi bezpieczną trasę rowerową.   
Pierwszy odcinek biegnie ulicami starego miasta tj.: Plac Ratuszowy, ul. T Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, oraz  ul. A. Mickiewicza, która poprowadzi nas za granice miasta. Zaraz za wiaduktem nad autostradą A2 skręcamy w prawo, w leśną drogę do Puszczy Rzepińskiej. Przemierzając leśne ścieżki i drogę techniczną przy autostradzie dojeżdżamy  do malowniczych jezior: Popienko, Głębiniec i Oczko. Przy ostatnim jeziorku możemy zaplanować  sobie odpoczynek, znajduje się tam zadaszona wiata położona nad samym jeziorkiem. Dalej trasa prowadzi przy jeziorze Linie potocznie zwanym  „Wyspą” ze względu na usytuowaną na środku jeziora wysepkę. Następnie drogą szutrową do osady Nowy Młyn, gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna „Bobrowym Szlakiem”,  idealne miejsce na piknik. Następnym ciekawym punktem jest jeden z najstarszych dębów w Polsce – 700 -letni Dąb Piast. Po drodze przejeżdżamy koło stawów hodowlanych  i leśniczówki - Hotelu Myśliwskiego.  Po minięciu drogi nr 138 kierujemy się drogą szutrową do jeziora Rzepsko, które objeżdżamy i kierujemy się  nad   jezioro miejskie (Długie). Jezioro   Długie to miejsce wypoczynku Rzepinian w okresie wakacyjnym. Znajduje się tu plaża, wypożyczalnia sprzętu pływającego ( działająca w okresie wakacyjnym) i Miejski Stadion Sportowy. Następnie po przejechaniu Ronda Poznańskiego kierujemy  się  w stronę centrum Rzepina, aby zaraz  skręcić  w pierwszą ulicę w prawo – ulicę Stanisława Moniuszki, która zaprowadzi nas do  Starościna. W tym miejscu stykają się dwie trasy rowerowe, dzięki czemu możemy dowolnie planować przebieg naszej wycieczki. Trasa niebieska biegnie ulicą S. Moniuszki, aby  za wiaduktem kolejowym, przy krzyżu  skręcić  w prawo, w drogę brukową, która następnie zamienia się w drogę szutrową. Po drodze przejeżdżamy przez mostek na rzece  Ilance, miejsce gdzie można rozpocząć spływ kajakowy. Jadąc dalej docieramy do  wzgórza skąd roztacza się panorama na Połecko – wieś o mocnych tradycjach rolniczych. 

Trasa zielona o długości ok. 15km rozpoczyna się w Rzepinie i prowadzi przez  miejscowośćStarościn, gdzie swoją siedzibę ma Technikum Leśne. Dalej trasa wiedzie niezwykle urokliwą drogą wśród bujnej przyrody i przepięknie meandrującej rzeki Ilanki do Połęcka, gdzie łączą się ze sobą opisywane trasy dając turyście możliwość wyboru drogi powrotnej.

Skwer przy zbiegu ulic Dworcowej i Aleja Wolności to początek trasy zielonej. Jest to pięknie zagospodarowany teren    z fontanną i zabytkowym pomnikiem – idealne miejsce do postoju i rozpoczęcia wycieczki. Dalej trasa prowadzi  ul. B.  Chrobrego, z  której skręcamy w prawo przy Kościele pw. Św. Katarzyny w  ulicę J. Słowackiego, a następnie w  ul. Boh. Radzieckich, Plac Ratuszowy, ul. Poznańską. Spragnieni turyści mogą się zatrzymać przy położonym przy tej ulicy   źródełku artezyjskim, z którego wypływa zimna, czysta woda rzepinianka. Z ulicy Poznańskiej skręcamy w lewo w ulicę S. Moniuszki i podążamy dalej ścieżką pieszo- rowerową do Starościna. W Starościnie mijamy niezwykle urokliwy Kościółek myśliwski pw. Św.  Huberta i przed zabytkowym kompleksem zabudowań Technikum Leśnego skręcamy w prawo, a następnie w lewo. Trasa prowadzi leśnym duktem, przez rzekę Ilankę  do Połęcka. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy i sprawdzenia co w Puszczy Rzepińskiej piszczy….
 
Ciekawe punkty na trasach rowerowych:
 
Stare Miasto – Średniowieczny Układ Miasta
Zabytkowe średniowieczne rozplanowanie miasta z jego bardzo regularnym kształtem. Zachowały się tu liczne kamienice z XIX i XX wieku.
 
 
 
Puszcza Rzepińska 
Wielki kompleks leśny   obejmujący obszar pomiędzy trzema rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Tworzą go głównie piaszczyste obszary sandrowe, liczne  na tym terenie są jeziora. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Na terenie Puszczy Rzepińskiej występują 22 pomników przyrody. Zamieszkuje ją duża ilość zwierzyny płowej. Spotkać tu można również rzadkie gatunki zwierząt takie jak: wilki, orły bielik, łabędzie czarne, żurawie i bobry.  Obszar Puszczy odwadniają 2 rzeki: Pliszka i Ilanka.
 
 
 
Ścieżka edukacyjna „Bobrowym Szlakiem”
Na zagospodarowanym obszarze znajdują się urządzenia do gier i zabaw  o  tematyce leśnej oraz infrastruktura w postaci ław, wiat, wigwamów i wieża widokowa. Z parkingu do ogrodu florystycznego, w którym możemy podziwiać ponad 2000 odmian roślin, wiedzie ścieżka. Chcąc dalej pójść „Bobrowym szlakiem” należy przejść drabinką nad ogrodzeniem nieopodal zagrody dla dzików i udać się wzdłuż rzeczki, na której  bobry postawiły szereg zapór i tam. Trasa jest niezwykle urokliwa. Ścieżka jest oznakowana i stanowi miejsce wypraw zarówno pieszych jak i rowerowych.
 
 
 
700 letni Dąb Piast
Dąb szypułkowy należący do grupy największych i najstarszych dębów w kraju. W obwodzie 613cm i wysokości  ponad 20m – aby go objąć potrzeba co najmniej 10 dorosłych osób.
Stawy hodowlane Rzepinek 
Stawy hodowlane Rzepinek zajmują powierzchnię 5,5ha. Stawy zasila rzeczka Rzepia. Wydzielono 5 stawów, z czego dwa przeznaczone są na  łowisko, a trzy pozostałe na cele hodowlane. Łowiska zajmują powierzchnię 2ha wody, pływają tu  karpie, szczupaki, karasie, płocie, węgorze, liny, amury, krasnopióry, pstrągi.
 
 
 
Kwatera myśliwska Nadleśnictwa Rzepin
Kwatera położona jest w sercu Puszczy Rzepińskiej. Prowadzona jest przez rodzinę pasjonującą się łowiectwem co w pełni oddaje atmosferę wieloletniej tradycji łowieckiej. Przy obiekcie prowadzone jest mini ZOO z dzikimi zwierzętami oraz salka edukacyjna z wieloma ciekawymi eksponatami. W czasie pobytu istnieje możliwość korzystania z pełni wyposażonej kuchni do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. W najbliższej okolicy jest wiele atrakcji przyrodniczych: jeziora z możliwością połowu ryb, pomnik przyrody, szkółka leśna, ogród dendrologiczny.
 
 
 
Dworzec kolejowy
Rzepin to ważny węzeł komunikacyjny zarówno drogowy jak i kolejowy. Strategiczne linie kolejowe to: trasa międzynarodowa Belin- Warszawa – Moskwa oraz Nadodrzańska Magistrala Węglowa łącząca Śląsk z portami bałtyckimi.
 
 
 
 
Skwer z fontanną
Przy zbiegu ulic Dworcowej i Aleja Wolności znajduję się ładnie zagospodarowany skwer z fontanną i przedwojenna kolumna z herbem Rzepina.  Fontannę okalają ławeczki  - idealne miejsce do wypoczynku i rozpoczęcia wycieczki po okolicy. Na placu została zamontowana tablica z informacją o trasach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Rzepin.
 
 
Kościół  pw. Św. Katarzyny
Został wybudowany w roku 1934 przez mieszkańców. W okresie powojennym początkowo służył jako kaplica pogrzebowa. 
Rozbudowany w latach 1985-95. W dniu jego konsekracji dokonano zamiany tytułów obu kościołów rzepińskich i tak „mały” kościół otrzymał tytuł „Pod Wezwanie Świętej Katarzyny” – patronki kolejarzy.
 
 
Źródełko artezyjskie
W obrębie ulic: Poznańskiej i Kilińskiego w Rzepinie występuje kilka źródełek artezyjskich.  Woda  dopływa z głębi ziemi z warstwy artezyjskiej pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. W roku 2010 zostało wybudowane ujęcie wody ze źródełka artezyjskiego przy ulicy Poznańskiej z małą infrastrukturą (ławeczka, parking i stojak na rowery).

Kościółek myśliwski pw. Św. Huberta w Starościnie
Jest to kościół współczesny, oddany do użytku w 1997roku. Wystrój kościoła nawiązuje do tradycji leśno – łowieckich tych terenów. Przy wejściu do kościoła wiernych wita rzeźba Świętego Huberta patrona myśliwych i leśników.
 
 
Kompleks zabytkowych budynków Technikum Leśnego w Starościnie 
Przed 1939 rokiem w Starościnie znajdował się szpital dla osób zniedołężniałych i psychicznie chorych. W latach wojny obiekt zamieniono na ośrodek wypoczynkowy i rehabilitacyjny dla żołnierzy wojsk lotniczych i pancernych. Obecnie mieści się tu Technikum Leśne w Starościnie. W 1986r. placówka otrzymała imię prof. Jana Miklaszewskiego, zasłużonego dla leśnictwa biologa. Szkoła posiada własny kompleks sportowy z boiskiem lekkoatletycznym, salą, strzelnicą, amfiteatr, ogród dendrologiczny z alpinarium i szkółkę.
 
 
 
Rzeka Ilanka dla kajakarzy
Regularnie od wiosny do jesieni organizowane są spływy kajakowe rzeką Ilanką. Spływ można rozpocząć w Nowym Młynie na  Szlaku Bobrowym, a zakończyć w Starościnie przy Technikum Leśnym.
 
 
 
Połęcko
Pięknie położona na wzgórzu  wieś rolnicza. Znajduje się tu zabytkowy, murowany Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza,  pochodzący z połowy XVw., czego dowodzi data (1427 rok) na dzwonie z wizerunkiem Madonny.
 
 
Szlak Świętego Jakuba – jest próbą rekonstrukcji drogi pielgrzymki jaka pokonywali wierni w średniowieczu do grobu św. Jakuba  Apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. Droga ta biegnie od Słubic, przez Rzepin, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Lubniewice, Bledzew, Międzyrzecz, Międzychód, Szamotuły i Murowaną Goślinę.
 
 
 
Szlak Romański – W całej Polsce przetrwało około 200 romańskich kościołów i klasztorów, które rozrzucone są po kilkunastu polskich diecezjach. Szlak Romański ma na celu połączenie najstarszych polskich budowli sakralnych związanych z początkami Państwa Polskiego i chrystianizacją kraju w czasach piastowskich. Na terenie Gminy Rzepin  do szlaku należą kamienne  kościoły w Rzepinie, Kowalowie, Drzeńsku, i Radowie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook