Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Kluby i Stowarzyszenia Sportowe

30 2016

Kluby i Stowarzyszenia Sportowe.

 
Na terenie Gminy Rzepin działają kluby i stowarzyszenia sportowe:
 
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy „Zieloni” Lubiechnia Wielka
Lubiechnia Wielka, 69-110 Rzepin
tel. 95-7596746
Prezes: Mieczysław Kubiś
Główne cele statutowe:
- planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu;
- angażowanie wszystkich członków klubu i jego sympatyków do różnych form aktywności ruchowej do wieku, stopnia i zainteresowań;
- uczestniczenie w imprezach sportowych;
- organizowanie zajęć sportowych, w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej i psychofizycznej;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „Skate Team Kowalów”
Starków 51, 69-110 Rzepin
Prezes: Kinga Żywicka
Główne cele statutowe:
- rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowość w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych;
- integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich;
- prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
- rozpowszechnianie sportów wrotkarskich.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Siatkarski Klub Sportowy „Piast” Rzepin
ul. Chrobrego 16a/6, 69-110 Rzepin
Prezes: Anna Kochanowska
Główne cele statutowe:
- rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowość w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych;
- integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich;
- prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
- integracja środowiska siatkarskiego;
- popularyzacja gry w piłkę siatkową i plażową;
- aktywizacja byłych zawodników i sympatyków piłki siatkowej;
- uczestnictwo w amatorskich imprezach sportowych;
- promocja gminy Rzepin.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Miejski Klub Sportowy „Ilanka Rzepin”
Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
Prezes: Ryszard Boberski
Główne cele statutowe:
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci przez kulturę fizyczną;
- współpraca z władzami sportowymi, samorządowymi i państwowymi;
- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
- prowadzenie działalności szkoleniowej;
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „Zorza” Kowalów
ul. Radowska 27, 69-110 Rzepin
Prezes: Andrzej Udziela
Główne cele statutowe:
- organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych;
- podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i nieamatorskiego;
- ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków;
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „Chrobry” Drzeńsko
Drzeńsko 59, 69-110 Rzepin
Prezes: Mariola Biała
Cele statutowe:
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci przez kulturę fizyczną i sport;
- współpraca z władzami sportowymi, samorządowymi i państwowymi oraz zapewnienie właściwych warunków do uprawiania sportu;
- prowadzenie działalności szkoleniowej;
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu;
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Omega” w Rzepinie
ul. Brzozowa 13, 69-110 Rzepin
Prezes: Robert Łukaszewicz
Cele statutowe:
- krzewienie kultury fizycznej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży
- promowanie młodych talentów różnych dziedzin sportu;
- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej;
- rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dziedzin sportu;
- organizowanie mieszkańcom gminy Rzepin różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 
Stowarzyszenie Gimnastyki, Akrobatyki i Sportu „PASSSJA”
Lubiechnia Mała 20, 69-110 Rzepin
Prezes: Joanna Tabaka - Wypych
Cele statutowe:
- organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
- zespolenie obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia,
- działalność charytatywna, w tym wyrównywanie różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionych,
 - organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną i rekreacji ruchowej,
 - promowanie zdrowego trybu życia.
 
Siatkarski Klub Sportowy „Dziki” Kowalów
ul. Ogrodowa 14a, Kowalów, 69-110 Rzepin
Pres Zarządu: Maciej Sikora
Cele statutowe:
- rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- propagowanie zdrowego trybu życia;
- inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych;
- przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych;
- rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe;
- prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia;
- rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami;
 - propagowanie wartości uczciwej walki sportowej wg zasad Fair Play;
- dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków klubu oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych;
- stworzenie wśród członków klubu więzi przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia;
 -   promowanie powiatu słubickiego, gminy Rzepin oraz miejscowości Kowalów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook