Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Punkt Konsultacyjny

05.08.2019

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt Konsultacyjnydla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Inwalidów Wojennych 3
69-110 Rzepin
 
Specjalista psychoterapii uzależnień 
mgr Anna Lederman
Godziny przyjęć: 1530 - 1830  (w każdy poniedziałek)
 
Psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Krzysztof Zakrzewski
Godziny przyjęć: 1530-2030 (w każdy czwartek)
 
Zadania Punktu Konsultacyjnego:
 • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii
  w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania
  z pomocy  grup samopomocowych,
 • motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu),
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji
  o możliwościach uzyskania pomocy,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji szczególnych służb instytucji z terenu gminy,  które są włączone w systemową pomoc dla rodziny
Grupa  AA ,,Grzegorz’’  - spotkania w każdą środę o godz. 1800  
Grupa AA ,,Droga’’ – spotkania w każdy poniedziałek o godz. 1830
Klub Abstynenta ,,Droga’’ – spotkania w każdy piątek o godz. 1800
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dyżury członków komisji w Punkcie Konsultacyjnym:
ostatni wtorek miesiąca od godz. 1600 do 1800
Wtyczka Facebook