Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Puszcza Rzepińska

30.09.2016

Puszcza Rzepińska

Rzepin położony jest w powiecie słubickim województwa lubuskiego w niedalekim sąsiedztwie granicy państwowej z Niemcami. Miasto otoczone jest lasami Puszczy Rzepińskiej na skraju mezoregionu Równiny Torzymskiej, wchodzącej w skład Pojezierza Lubuskiego. Województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem w Polsce.
 
LAS jest dominującym elementem krajobrazu Puszczy Rzepińskiej. Kompleksy leśne związane są z piachami moreny czołowej i dennej oraz z ławicami piasków pradolin. Wyższe wzgórza moreny czołowej rozciągające się ku południowej części Puszczy stanowią obszar lasów rzepińskich. Gleby piaszczyste porasta sosna, która jest na tym terenie drzewem dominującym. Przewaga monokultury sosnowej jest dziełem człowieka, który po wyniszczeniu naturalnych lasów mieszanych sadził sosnę. O tym, iż rosły lasy liściaste świadczą pojedynczo zachowane stare dęby i buki. W naszych warunkach dęby wyrastają powyżej 30 metrów. Przeważnie tam, gdzie znajdują się gleby szare pojawiają się buczyny. Na glebach gliniastych spotykamy lasy: grabowo-bukowo-sosnowe, grabowo-dębowo-lipowe i wierzbowo-topolowe, a miejscami rośnie cis. Na terenie Puszczy Rzepińskiej rosną również: modrzewie, świerki, klony, jawory, wiązy, jesiony, graby, brzozy, olchy, akacje, topole, osiki, lipy, wierzby, jodły, daglezje. Drzewa liściaste można spotkać w pobliżu jezior i rzek. Na terenie Puszczy występują skupiska bobrów, które stanowią aż 94,55 całkowitej powierzchni. Obecnie obserwuje się duży odsetek zalesień, co roku przybywa ok. 100 ha lasu. Solidna praca leśników sprawia, że las nadal pełni swoje funkcje ochronne, produkcyjne i społeczne.
 
ROŚLINNOŚĆ Wśród wielu gatunków roślin występujących w Puszczy Rzepińskiej niektóre z nich są pod ścisłą ochroną. W Nadleśnictwie Rzepin rosną: storczyk krwisty i wątlik błotny – gatunki zagrożone wyginięciem i wpisane do "czerwonej księgi". Na uwagę zasługują także: storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, a także reliktowe mchy. Niedaleko Maczkowa zaobserwować można roślinność górską, taka jak: widłak, wroniec, widłak gwiaĄdzisty. Widłak babimór występuje na terenach nadleśnictw: Słubice, Gądków i Radzików. W okolicach Gądkowa występuje podrzeń stepowy, porosty, pajęcznica liliowata, turzyca niska, a koło Nowego Lubusza miłek wiosenny.
 
ZWIERZĘTA Świat zwierząt w Puszczy Rzepińskiej nie różni się zbytnio od okolicznych terenów. Wzdłuż rzeki Ilanki znajdują się największe w Europie siedliska żółwia błotnego. Prowadzona jest aktywna ochrona tego gatunku poprzez poprawę warunków środowiska naturalnego i odtworzenie wyschniętych zbiorników wodnych. W sąsiedztwie Ilanki występuje licznie gniewosz plamisty. Również obserwuje się wzrost liczby żeremi bobra europejskiego. W lasach spotkać można: jelenie, sarny, dziki i daniele. Ponadto znajdują się gniazda: orła bielika, kani rudej i czarnej. Występują również zające, bażanty, kuropatwy, lisy, piżmaki, kuny i jenoty. W czystych wodach Ilanki występuje pstrąg. Pośród jezior przebywają: kaczki rdzawogłowe, cyranki, kurki wodne, perkozy dwuczube, łabędzie nieme, bociany czarne i kraski. Pośród mokradeł żyją żurawie i bociany. W wodach pływają leszcze, okonie, płotki, szczupaki, karasie, węgorze, liny i karpie, rzadko można spotkać piżmowca. W lasach czasami można spotkać borsuka i kunę. W okresie wiosennym można zobaczyć kaczki - gągoły, głowienki, czernice, a czasami czaplę purpurową.
 
KLIMAT Warunki klimatyczne mają duży wpływ na gospodarkę leśną, gdyż od nich zależy wzrost, rozwój i jakość drzewostanu. Warunki meteorologiczne ułatwiają projekt typów gospodarstw leśnych i zorganizowanie lasów ochronnych. Lubuskie należy do jednych z najcieplejszych obszarów Polski. Klimat jest tu łagodny, średnia temperatura roczna wynosi 8 stopni C. W ciągu roku z zachodu napływa polarno-morskie i podzwrotnikowe powietrze, a od wschodu kontynentalne. Suma opadów nie przekracza 600 mm. W okresach letnich w lasach występują dość często susze. Niekorzystny wpływ na drzewostan Puszczy Rzepińskiej mają nadciągające z różnych kierunków silne wiatry powodujące obłamywanie gałęzi i okaleczenia kory, a zimą duże opady mokrego śniegu niszczą wierzchołki drzew.
 
TURYSTYKA We współczesnych lasach coraz częściej rozwija się turystyka. W rejonach atrakcyjnych dla wypoczynku pojawiają się urządzenia do rekreacji oraz organizowane są bazy noclegowe. Pośród lasów powstają drogi do jazdy rowerami, ścieżki spacerowe oraz punkty widokowe. Głównymi atrakcjami ścieżek są drzewostany liściaste i mieszane.
Podczas spaceru można posłuchać śpiewu ptaków. Na terenach lubuskich urządzone zostały pola biwakowe, położone nad malowniczymi jeziorami. Dla turystów i podróżnych powstało pole biwakowe nad jeziorem Sułek, przy leśniczówce Biskupice. Ponadto w pobliżu lasów znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Okoliczne jeziora są wielką atrakcją dla wędkarzy. Na terenie Puszczy znajduje się kilka przystanków leśnych m.in. przy drodze do Uradu, Świecka i Ośna Lubuskiego. Niewątpliwie największą atrakcją dla odwiedzających tutejsze lasy są grzyby, na które przybywają grzybiarze z całej Polski. Organizowane są również polowania na zwierzynę, na które przyjeżdżają goście z zagranicy. Piękne kompleksy lasów, malownicze krajobrazy, czysta woda w rzekach i jeziorach zachęcają turystów, aby wypoczywali na terenie Puszczy Rzepińskiej.
 
                                                    Puszcza Rzepińska z lotu ptaka.
Wtyczka Facebook