Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gajec

22.09.2016

Gajec

Jest to wieś sołecka położona 5 km na zachód od Rzepina, przy drodze do Słubic. Posiada lokalną drogę do Drzeńska. Na północ od wsi przebiega linia kolejowa Rzepin-Kunowice. W skład sołectwa wchodzą:
  1. WIEŚ JERZMANICE
  2. WIEŚ NOWY MŁYN
  3. WIEŚ RZEPINEK
  4. KOLONIA ZIELONY BÓR
Sołtys: Anna Borowska
 
Historia Gajca
W 1538 roku właścicielem wsi był mieszkanin frankfurcki Guenter. W tym samym stuleciu majątek wraz z jednym z pobliskich jezior zakupiła Katarzyna, żona margrabiego Jana z Kostrzyna. Po jej śmierci wieś podlegała domenie państwowej i stanowiła siedzibę urzędu domeny. W początkach XVIII wieku wybudowano pałacyk myśliwski dla króla Fryderyka I. W 1774 roku Gajec zamieszkiwało 265 ludzi. W tym samym czasie wybudowano klasycystyczny dwór parterowy, a także szachulcowa oficynę dworską i park krajobrazowy. Przed połowa XIX wieku powstał, nieistniejący już kościół. O jego istnieniu świadczy dzwon będący niegdyś na jego wyposażeniu, odlany w 1661 roku przez Franza Voillarda. W 1913 roku wieś liczyła 301 mieszkańców. W latach 1942-1945 przy drodze wiodącej do Cybinki, na terenach leśnych, istniał obóz dla radzieckich jeńców wojennych pod nazwa Aufpaeppelungslager Neuendordorf. Po wojnie na terenach przyległych do obozu odkryto masowe mogiły. Po wyzwoleniu 2 lutego 1945 roku wieś należała do gm. Rzepin. W roku 1958 liczyła blisko 250 osób.
Opracowane na podstawie:
Słownika gorzowskiego pod redakcją Jerzego Zysnarskiego
przy współpracy Zbigniewa Millera
 
WIEŚ RZEPINEK
Wieś Rzepinek to nazwa dwóch różnych miejsc, położonych na południe od miasta:
  1. Z niem. Nazwa Wesselts – Etablissement – miejsce już nieistniejące, leżące niegdyś 0,5 km na zachód od drogi do Gądkowa, ok. 1 km od granicy miasta. Powstało w XIX wieku. Po raz ostatni miejsce to zaznaczone na nie aktualizowanej mapie z 1975 roku. Obecnie bezimienne zabudowanie.
  2. Jaworki – z niem. nazwa Heine Vw (borowy folwark), osada w pobliżu Ilanki, ok. 1 km na pn.- zach. Od poprzedniego miejsca, kilkaset metrów od obwodnicy, będącej w tym miejscu granicą miasta. Na początku XIX wieku był to folwark należący do urzędu domeny w Gajcu. Po 1945 roku folwark został nazwany Jaworki, a po roku 1975 występuje pod nazwą Rzepinek.
Opracowane na podstawie:
Słownika gorzowskiego pod redakcją Jerzego Zysnarskiego
przy współpracy Zbigniewa Millera