Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

19.04.2016

Przyroda

Niezbyt korzystnie uwarunkowania przyrodnicze dla działalności gospodarczej - słabe gleby i mała zasobność w surowce mineralne - przyczyniły się do względnie małego antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy. Wysoka lesistość terenu ponad 52% (w kraju ponad 28%) spowodowała, iż podstawową funkcją lasów jest funkcja gospodarcza - pozyskiwanie drzewa z wyrębów. Na terenie gminy Rzepin występują następujące obszary i obiekty objęte ochroną przyrody:
 • Mokradła Sułowskie;
 • Ośniańska Rynna - obszar chronionego krajobrazu;
 • Dolina Ilanki;
 • użytki ekologiczne (10), m.in.
  • "Wokół Jeziora Ropienko";
  • "Oczko";
  • "Łaki";
  • "Pola";
  • "Nad Ilanką".
Fot. B.Lenard.JPG
Wtyczka Facebook