Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zwierzęta bezdomne

28.03.2024

Zwierzęta bezdomnie

 
 
W związku z tym wszelkie zgłoszenia mieszkańców Gminy w sprawie:
 • zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela psów,
 • padłych lub rannych zwierząt na terenie miasta i Gminy Rzepin,
 • potrąconych przez pojazdy zwierząt dzikich na drogach gminnych na terenie Gminy Rzepin,
prosimy kierować do pracowników Urzędu Miejskiego w Rzepine, Referatu Gospodarki Komunalnej  Mieszkaniowej i Inwestycji:
 1. Jerzy Szulc – inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 95 7596078);
 2. Artur Pacześny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Środowiska i inwestycji (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 95 7596091).
Na stronie internetowej Gminy Rzepin, w zakładce "Zwierzęta bezdomne", będą umieszczane informacje o:
 • zwierzętach do adopcji (psy i koty),
 • zwierzętach zagubionych przez właścicieli,
 • zwierzętach bezdomnych na terenie gminy,
 • inne informacje dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin.
Informacje dotyczące ww. spraw prosimy kierować do pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzego Szulca (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 95 7596078, mailowo na adres e-mail).
Informacje powinny zawierać:
 • opis zwierząt (gatunek, rasa, maść, cechy szczególne, płeć, wiek) wraz ze zdjęciami,
 • kopie dokumentów (jeżeli są w posiadaniu zgłaszającego), np. potwierdzenia szczepień, umów adopcyjnych, książeczka zwierzęcia itp.,
 • kontakt do zgłaszającego informacje (telefon, adres e-mail),
 • adres, pod którym można zobaczyć zwierzę do adopcji,
 • adres lub miejsce przebywania zwierzęcia bezdomnego.
Adoptowane psy zostaną zaszczepione, poddane sterylizacji lub kastracji na koszt gminy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Zwierzęta do adopcji z Gminy Rzepin dostępne są na stronie: https://schronisko.mlodolino.pl/schronisko-zwierzeta/gmina-rzepin
Jednocześnie zwracamy uwagę na możliwość dokonania kastracji/sterylizacji zwierząt domowych gdzie zabieg jest dofinansowany przez Gminę Rzepin w 50%.
 
UWAGA!
Gmina Rzepin poszukuje chętnych mieszkańców, jako społecznych opiekunów bezpańskich kotów, do dokarmiania kotów w okresie zimowym w Rzepinie i na terenie gminy. Osoby zainteresowane tą działalnością prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Rzepinie (ul. Plac Ratuszowy 1, pok. nr 5).
Wtyczka Facebook