Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Drzeńsko

22.09.2016

Drzeńsko

Wieś sołecka położona 5 km na pn. zach. od Rzepina przy drodze do Kostrzyna. Przez tę wieś przebiega linia kolejowa Wrocław – Szczecin.
Powierzchnia sołectwa wynosi 902 ha, co stanowi 5,3% obszarów wiejskich gminy.
Miejscem wspólnych zebrań, zabaw jest niewątpliwie Klub Kultury w Drzeńsku, w którym działa świetlica dla dzieci, sala komputerowa; jest to również siedziba lokalnej drużyny sportowej.  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Chrobry", to klub sportowy którego działalność opiera się na propagowaniu i rozpowszechnianiu kultury fizycznej we wsi. Klub prowadzi szkolenia i rozgrywki piłki noznej. W sołectwie Drzeńsko prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, prezes tego kola jest Beata Dudzis.
 
Sołtys: Weronika Krasucka
 
Historia
Niemieccy historycy utrzymują, że wieś założyli niemieccy koloniści w XIII w. Posiadała ona wtedy 64 łany ziemi, z czego 4 należały do proboszcza. Wg dokumentu z 1312 r. wieś Drenzech należała do rodu Klepzig. W akcie z 1329r. potwierdzającym granice Rzepina wymieniony został Drentz nad strumieniem Lroye. Wg księgi ziemskiej Karola IV z 1375r. znajdował się tu Nawe zamek. W Xviii. Próbowano rozwijać w Drzeński hodowlę jedwabników. Założono ją na majątku kościelnym, z zajmowali się nią obaj kościelni. Hodowla upadła, tak jak w całym kraju, z powody złego klimatu, ale jeszcze na przełomie XIX i XX w. na terenie tutejszej cegielni widziano drzewa morwowe. 4 lipca 1810r. wielki pożar strawił całą wieś wraz z kościołem. Świątynia w stylu późnoromańskim zbudowana została w połowie XIII w., przebudowana i powiększona o kuchtę w XVIII w. Po Odbudowie dostawiono w poł. XIX w. wieżę i kaplicę. W latach 1939-1945 w wydzielonych zabudowaniach gospodarczych wsi istniał obóz jeniecki dla polskich jeńców wojennych, którzy zatrudniani byli w indywidualnych gospodarstwach. Po wojnie wieś zasiedlona została zdemobilizowanymi żołnierzami.
 
 
Obraz na stronie