Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Fundusze rządowe

25.08.2023

Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie

Gmina Rzepin podpisała umowę o  dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 963 031 zł.
Zadanie polega na budowie drogi gminnej nr 102708F, ul. Bocznej w Rzepinie. Robotami budowalnymi objęto 285 mb drogi. Nowa jezdnia o szerokości 6 m wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a po obu jej stronach wykonane zostaną chodniki. W ramach realizacji prac planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.  Całkowita wartość projektu to 2 035 910,34 zł
 
13.12.2023

Gmina Rzepin podpisała umowę o dofinansowanie na remont ul. Dworcowej!

Gmina Rzepin podpisała umowę o  dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 102712F ul. Dworcowa w m. Rzepin” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 948 519,05 zł.
W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont ul. Dworcowej w Rzepinie, której nawierzchnia bitumiczna aktualnie posiada wiele ubytków w warstwie ścieralnej. Remont drogi gminnej nr 102712F ul. Dworcowa polegać będzie na wymianie warstwy ścieralnej poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej. W ramach zadania wyremontowana zostanie droga na odcinku 890 m.
Wtyczka Facebook